سامانه مدرسه هوشمند پویان

 

قالب وبلاگدبستان پسرانه غیردولتی نیکان دانش
 
 پانل ورود کاربران

1.     اگر فرزند شما به دلیل موجه قادر به حضور در کلاس نباشد قبل از ساعت 8:30  با دفتر معاونت تماس حاصل نموده و معاون مربوطه را در جریان این موضوع قرار دهید.
2.       در صورت غیبت کردن دانش آموز، تکلیف آن را از دفتر معاونت دریافت نمایید.
3.       برای بررسی وضعیت درسی و انضباطی دانش آموزان خارج از جلسات ماهانه، فقط با هماهنگی قبلی و در ساعت فوق برنامه مراجعه نمایید.
4.       در جلسات که ماهانه در مدرسه برگزار می گردد به موقع حضور به هم رسانده و با آموزگار مربوطه و معاونین اجرایی در ارتباط باشید.
5.       در صورت دریافت نامه درسی یا انضباطی توسط فرزندتان بلافاصله با مدرسه تماس گرفته یا مرجعه نمایید.
6.       متعهد شوید که در اجرای تعهدات ذکر شده دانش آموز خود را تشویق نمایید.
7.     در صورت مشاهده ی هرگونه بیماری مشکوک به آبله مرغان، مخملک، سرخک، اوریون و ... که معمولا در فصل بهار بیشتر ظاهر می شود، فرزندان را نزد پزشک برده و تا سپری شدن دوره نقاهت از فرستادن وی به مدرسه خودداری نمایید.
8.       در صورتی که توسط فرزندتان به اموال مدرسه خسارتی وارد شود در اسرع وقت جبران نمایید.
9.     در صورتی که دانش آموز به علت کوتاهی در مسایل درسی و یا انضباطی 2 نامه دعوت اولیا دریافت نماید، در حضور ولی خود تعهد نامه ی شماره 1 از او گرفته می شود.
10.   درصورت تکرار و کوتاهی در مسائل درسی و یا انضباطی و دریافت 1 نامه ی دیگر تعهد شماره ی 2 از ولی دانش آموز گرفته می شود.
11.  در صورت تکرار مجدد بعد از تعهد شماره ی 1و 2 دریافت نامه دیگر، تعهد شماره ی 3 از ولی دانش آموز اخذ می گردد و دانش آموز 3 روز از مدرسه اخراج خواهد شد.
12.   در صورت تکرار مسائل درسی و انضباطی دانش آموز به شورای مدرسه معرفی و تصمیمات نهایی در مورد او اتخاذ خواهد شد.
13.   بدون هماهنگی معاونین وارد کلاس درس و محدوده ی آموزش نشوید.
14.   در ساعت زنگ تفریح مدرسه با معاونین تماس حاصل نفرمایید.
15.   دانش آموزان غیر سرویس را در اسرع وقت از مدرسه تحویل بگیرید.
16.   جهت هماهنگی وارتباط تلفنی با معاونین اجرایی پایه ها و با تلفن های دبستان تماس حاصل نمایید.

 تقویم روز
 متولدین امروز
 داستان روزانه
داستان روزانه
 دانستنیها
 آمار بازدید ها